img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Stalo se
29. Led

2016

Letem světem

26. ledna 2016 připravili žáci a pedagogové naší školy projektové vyučování na téma „Napříč světadíly“. Shodou okolností v naší škole právě probíhal „Den otevřených dveří“ a tak se do projektové výuky zapojili i někteří rodiče.
Žáci pěti tříd si rozdělili pět světadílů, kterým se během klasické výuky několik týdnů intenzivně věnovali.
Společně s vyučujícími vytvářeli názorné banery, vyhledávali informace o daném kontinentu. Získali mnoho nových poznatků z geografie, biologie, historie, demografie a jiných naukových oblastí.
Vytvořili jsme si kostýmy typické pro danou lokalitu; navařili jsme typická lokální jídla; poslechli jsme si typickou hudbu. Povyprávěli jsme si o způsobu života lidí v jednotlivých kontinentech.;o zvycích a tradicích,bohatství, chudobě, nemocech a díky aktuální celosvětové „imigrantské“ krizi jsme se zaměřili i na sociokulturní a náboženské rozdíly jednotlivých národů či kontinentů.
Bylo velmi zajímavé a poučné sledovat, jak se jednotlivé třídy zhostily svých úkolů a s jakým nadšením odprezentovaly svůj světadíl ostatním žákům, pedagogům a rodičům.
V rámci projektové výuky jsme doslova naplnili Komenského odkaz „Škola hrou“ a jsme přesvědčeni, že poznatky a zkušenosti, které žáci nabyli během projektového vyučování, si velmi dlouho zapamatují.
Projektová výuka je velmi dobrou formou pro předávání základních multikulturních a enviromentálních znalostí směrem k žákům. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učí poznávat jednotlivé odlišnosti a unikátnosti současného světa; na velice dlouhou dobu si zafixovávají nejdůležitější fakta a díky osobnímu prožitku tak snáze plní výukové úkoly.
Všem žákům, pedagogům i rodičům patří velké díky za aktivní pomoc při realizaci projektového dne.
LM

Sdílet: