img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Stalo se
19. Říj

2016

Školní výlet – Lednicko-valtický areál

Ve středu 19. 10. 2016 navštívila VIII. třída PrŠ v rámci předmětů Společensko-vědní základy a Člověk a jeho svět Lednicko – valtický areál.

Lednicko – valtický areál je unikátní svou kumulací staveb na velmi malém území a především jejich zakomponováním do přírodního rázu krajiny. Právem je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

První zastávkou byl zámecký park lednického zámku s věhlasným skleníkem exotických rostlin. Velmi nás uchvátila nepřehlédnutelná dominanta parku – Minaret. Poté jsme navštívili uměle vybudovanou zříceninu středověkého hradu – Janohrad. Výlet jsme zakončili promenádou po velmi zajímavě architektonicky řešené lázeňské kolonádě; cestou domů jsme ještě shlédli Apollónův chrám.

Počasí bylo celkem uspokojivé – téměř vůbec jsme nezmokli. Žáci nabyli spoustu nových znalostí, zkušeností a dovedností. Poznatky ze školního výletu budeme v rámci mezipředmětových vztahů i nadále využívat ve výuce (přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti apod.)

LM

Sdílet: