img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Stalo se
10. Bře

2017

Školní výlet – památník Velké Moravy – Slovanské hradiště Mikulčice

Ve středu 8. 3. 2017 navštívila VIII. třída PrŠ v rámci předmětů Společensko-vědní základy a Člověk a jeho svět památník Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Prohlédli jsme si velkomoravský hrad z 8. – 9. století s rozsáhlým podhradím vybudovaný na říčních ostrovech v povodí Moravy. Všude na nás dýchala unikátnost významného místa, které je počátkem naší státnosti. Je velmi pravděpodobné, že zde působili slovanští věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj. Dále jsme obdivovali základy knížecího paláce , 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 hrobů, pozůstatky mohutného valu a kůlové mosty. Nakonec se ti nejodvážnější pokochali pohledem z vyhlídkové věžě po okolí. Slovanské hradiště v Mikulčicích je vynikající stálou archeologickou expozicí. Historický areál je národní kulturní památkou; mimo jiné aspirující o zápis na listinu UNESCO.

Počasí bylo velmi příznivé; žáci nabyli spoustu nových znalostí, zkušeností a dovedností. Poznatky ze školního výletu budeme v rámci mezipředmětových vztahů i nadále využívat ve výuce – (přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti apod.).

Mlč.

Sdílet: