img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Stalo se
18. Dub

2017

Den otevřených dveří v naší Základní škole a Praktické škole

Den otevřených dveří na naší škole bývá několikrát za rok. Nejen rodiče se tak mají možnost podívat do výuky, být účastni školního vyučování a prohlédnout si prostředí školy.

Těsně před Velikonoceni jsme však poprvé tuto akci uspořádali společně s firmou Mikro Trading a.s.

Na školním hříšti byl připraven koncert Pavla Nováka a skákací hrad, v budově školy pak několik dílniček, kde se prezentovala výuka. Na této akci se s chutí podíleli i sami žáci, kteří se zapojili do organizace, výzdoby školy i praktických ukázek práce.

Během návštěvy se všichni účastníci mohli přesvědčit, co vlastně škola svým žákům nabízí a ukázat tak, že je zde poskytována opravdu odborná, speciální péče a že děti mohou využívat nejen prostředí školních tříd, ale i nejmodernější techniku, kterou je škola vybavena. Praktické ukázky žáci předvedli v dřevodílně při opracovávání dřeva, v cvičné kuchyni při zdobení velikonočních kuřátek, ve výtvarném ateliéru, kde se pracovalo s hmotou Paulinda, kterou nám darovala firma Mikro Trading, a v praktické učebně, kde lákal počítačový program na interaktivní tabuli.

Dnem otevřených dveří jsme chtěli změnit všeobecné povědomí, že naše škola nemá dětem co nabídnout. Odměnou nám bylo velmi příjemně strávené odpoledne plné zábavy, radosti z podařené práce a spokojenosti našich návštěvníků.

D.Idesová

Sdílet: