img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Stalo se
5. Kvě

2020

Uzavření školy do 30.6.2020

Vážení rodiče,

MŠMT  vydalo k 30.4.2020 soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení.

V tomto manuálu

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020,

který  je k dispozici na stránkách http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

je i odstavec týkající se škol našeho typu:

„ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.“

 

Podle tohoto pokynu zůstane naše škola uzavřena do konce školního roku.

 

Nadále bude probíhat výuka na dálku, prosíme rodiče o spolupráci. Výuku si organizuje každý třídní vyučující sám, přizpůsobuje ji možnostem svých žáků.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo problémy, obraťte se na vyučujícího, případně na vedení školy.

Hodnocení žáků na konci školního roku bude probíhat na základě podkladů z doby, kdy byla normální výuka, může být zohledněna i výuka na dálku.

Informace ohledně ukončení školního roku a vydávání vysvědčení budou upřesněny.

Mgr. Blanka Vetýšková, ředitelka
Zš a prš Hustopeče, příspěvková organizace

Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče
tel. 519 412 659, 601 363 266
www.skolahustopece.cz

 

Dokument ke stažení zde:

uzavření školy do 30.6.20

 

Sdílet: