img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Úřední deska

Datum: 28.4.2017

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy pro školní rok 2017/2018

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých uchazečů.

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2016/2017 byli přijati žáci s registračními čísly:

01/17

03/17

04/17

05/17

06/17

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí.

Mgr.Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

 

PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejňuje uchazeče, přijaté k základnímu vzdělávání.

Do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 byli přijati žáci s registračním číslem:

07/2017

018/2017

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy