img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Úřední deska

Vyúčtování ozdravného pobytu  Haluzická hájenka 10.-14.6.2019

Žáci (20)

zaplatili 2300,-

Rodiče (5)

zaplatili 1950,-

Ubytování a strava+animační program

1680

1530

Cesta tam a zpět na OP

227

227

Cesta na zámek Milotice

143

143

Vstup na zámek

160

0

celkem

2210

1900

vrátit

90

50

 


Do pracovního poměru přijmeme:

  • učitele/ku – speciálního pedagoga na úvazek asi 0,75. Pracoviště Hustopeče.

  • asistentku pedagoga na částečný úvazek 0,75 – 30 hodin/týdně. Pracoviště Morkůvky.

Požadujeme: kladný vztah k dětem a odpovídající vzdělání.

Informace: 601 363 266

 


Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Šafaříkova 24

693 01 Hustopeče

Tel.: 519 412 659, 519 413 979, 601 363 266,    IČO: 70839034

e-mail: info@skolahustopece.cz , web: www.skolahustopece.cz

Č.j.:                 065/2019

Vyřizuje:         Vet.

Datum:            21.5.2019

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitelka Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvkové organizace

vyhlašuje

druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku Praktické školy jednoleté pro školní rok 2019/20

Kód oboru vzdělání:  78 – 62 – C/01

Název oboru:  Praktická škola jednoletá

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  2

 

Termín podání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení musí být podány na platných tiskopisech SEVT do 28.června 2019

Přijímací zkoušky se nekonají.

 


 

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Šafaříkova 24

693 01 Hustopeče

Tel.: 519 412 659, 519 413 979, 601 363 266,    IČO: 70839034

e-mail: info@skolahustopece.cz , web: www.skolahustopece.cz

Č.j.:          031/2019

Vyřizuje:  Vet.

Datum:     11.4.2019

 

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté

pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých   uchazečů.

 

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2019/2020 byli přijati  žáci s registračními čísly:

 

04/19

                                                     05/19

                                                     06/19

                                                     07/19

                                                             

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o  přijetí. Pokud nebude zápisový lístek v termínu odevzdán, uchazeč nebude žákem školy.

 

Mgr.Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 23.4.2019