img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Úřední deska

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Šafaříkova 24

693 01 Hustopeče

Tel.: 519 412 659, 519 413 979, 601 363 266,    IČO: 70839034

e-mail: info@skolahustopece.cz , web: www.skolahustopece.cz

Č.j.:          031/2019

Vyřizuje:  Vet.

Datum:     11.4.2019

 

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté

pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých   uchazečů.

 

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2019/2020 byli přijati  žáci s registračními čísly:

 

04/19

                                                     05/19

                                                     06/19

                                                     07/19

                                                             

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o  přijetí. Pokud nebude zápisový lístek v termínu odevzdán, uchazeč nebude žákem školy.

 

Mgr.Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 23.4.2019


Datum: 16.11.2018

 

Od 1. září 2018 je platný pro ZŠ nový vzdělávací program:
ŠKOLA PRO ŽIVOT – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV), č.j. 086/2018

 

Mgr. Blanka Vetýšková
ředitelka školy