img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Minimální preventivní program

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce.

Program primární prevence je možno chápat jako soubor školních aktivit,vedoucích ke zdravému životnímu stylu a k zamezení výskytu školního, profesního, osobního nebo sociálního selhání žáků. Je zaměřen na všechny žáky. K jeho naplnění by se mělo spojit co nejvíce spolupracujících subjektů, zejména rodiče žáků a učitelé.

Minimální preventivní program 2014-15

Minimální preventivní program 2015-16

Minimální preventivní program 2016-17

Minimální preventivní program 2017-18

Minimální preventivní program 2018-19