img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Odloučené pracoviště Morkůvky

V Morkůvkách fungují 3 třídy základní školy speciální, z nichž dvě jsou pro žáky s lékařskou diagnózou autismus a jedna tzv. rehabilitační – pro žáky s kombinovaným postižením.

Výuka

V tomto školním roce máme na odloučeném pracovišti v Morkůvkách 16 žáků ve třech třídách. Navštěvují je klienti z Domova Narnie (Diakonie ČCE – středisko BETLÉM).

Děti zařazené ve vzdělávacím programu ZŠ speciální 2. díl se učí zejména sebeobslužným činnostem, které jsou pro jejich další život velmi důležité. Snažíme se působit a rozvíjet děti po stránce komunikační, smyslové, rozumové, hudební, výtvarné, pracovní, tělesné.

Při naší školní výuce nejvíce využíváme dva koncepty a to koncept bazální stimulace pro děti skombinací mentálního a tělesného postižení a koncept strukturovaného učení pro žáky s autismem.