img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Projekty

Řešíme ve třech kategoriích:

Výchovně vzdělávací a rehabilitační činnost

Každoročně dětem dopřáváme řadu školních i mimoškolních aktivit, organizujeme školy v přírodě, lyžařské výcviky, ozdravné rehabilitační pobyty u moře, plavání, cykloturistiku na školních kolech, zájmové kroužky ve školním klubu a další. Zejména pro sportování máme ideální podmínky, neboť sportovní hala, atletický stadion, tenisové kurty, hřiště na volejbal a hokejbal, plavecký bazén a moderní koupaliště jsou v bezprostřední blízkosti školy. V neposlední řadě jsou naši žáci vedeni k výtvarným činnostem. Rádi se realizují při tvorbě výtvarných děl, která jsou obdivována na pravidelné výstavě v městské galerii či na dobročinných aukcích a zdobí školu.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

K učitelské profesi neodmyslitelně patří celoživotní vzdělávání, kterému se naši zaměstnanci trvale věnují. Jedná se o vzdělávání odborná, metodická, jazyková, počítačové gramotnosti a další.
Specifickou skupinou dalšího vzdělávání je vypracovávání tematických úkolů pracoviště, které posléze slouží jako důležité podklady pro projekty dlouhodobého rozvoje školy.

Projekty investičních akcí

Zatím se nám daří, zejména díky podpoře zřizovatele, spojitě se zabývat investičními projekty trvale udržitelného technického rozvoje, šetření neobnovitelných zdrojů energie, využití alternativního zdroje energie, zkvalitnění služeb pro těžce zdravotně postižené žáky a snad již brzy budeme realizovat dokončení projektu pro uspokojení pohybových a volnočasových aktivit našich žáků – ke školnímu hřišti i upravené venkovní prostory pro relaxační a odpočinkovou činnost.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2004 jsme vstoupili do čtyřstranného mezinárodního evropského projektu Socrates – Comenius 1 za účasti speciálních škol Velké Británie, Dánska, Řecka a České republiky. Projekt řeší výměnu pedagogických zkušeností a kontakty žáků s představiteli zahraničního školství, a to hned v několika rovinách. Kromě posilování jazykových dovedností, kulturně poznávacích činností a porovnávání národnostních odlišností, přináší každým rokem přibližně 200 tis. Kč na veškeré aktivity spojené s projektem. Postupně se všichni učitelé podívají do zahraničí na partnerské školy. Z finančních segmentů „standardní částky“ škola nakupuje nové pomůcky a pracovní materiál.

Po výborných zkušenostech z předešlého tříletého projektu se naše škola přihlásila do dalšího, tentokrát dvouletého (2008 – 2010) za účasti šesti partnerských škol z 5 zemí – Anglie (2 školy), Dánsko, Německo, Polsko a Turecko. Aktivity, kterými se budeme v tomto projektu zabývat, se týkají hlavně jazykových dovedností žáků a nových technologií v pracovních činnostech (pracovní vyučování, výtvarná výchova).

Úvodní setkání všech škol se uskutečnilo začátkem prosince 2008 v Anglii, kde partnerské školy spolu plánovaly činnosti spojené s projektem. Naši pedagogové postupně navštíví školu v Turecku (květen 2009), v Polsku (podzim 2009) a nakonec v Německu (jaro 2010), kde se bude konat závěrečné setkání spojené s ukončením a hodnocením celého projektu.

Zkušenosti z minulých let ukázaly, že účast v podobných projektech je pro nás velkým přínosem a jsme si jisti, že i v případě tohoto projektu tomu nebude jinak.

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu „EU peníze školám“.  Učitelé tvoří DUM (didaktické učební materiály) vhodné pro interaktivní výuku v naší škole.

Seznam jednotlivých DUM najdete zde. Pokud máte zájem do některého nahlédnout, rádi Vám příslušný DUM pošleme na Vaši emailovou adresu. Kontaktovat můžete přímo autora DUM, anebo info@skolahustopece.cz.

Školní projekty

Školní rok 2016-2017

Ve školním roce probíhají ve škole dva projekty. První je zaměřený na  bližší poznávání  naše mikroregionu prostřednictvím bydliště jednotlivých žáků. Druhý projekt se vyvinul ze spolupráce se školou na Slovensku a měl by pomoci dětem lépe se seznámit a poznat pro nás velmi blízkou zemi, jejich jazyk, tradice apod.

Školní rok 2017-2018