Kontakty

Fakturační a další informace

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Šafaříkova 999/24
693 01 Hustopeče

ICO: 70839034

E-mail: info@skolahustopece.cz
www: www.skolahustopece.cz

Adresa datové schránky: smpej5f
č. BÚ: 131-2389030257/0100

Důležité kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Blanka Vetýšková, tel.: 601 363 266
blanka.vetyskova@skolahustopece.cz

Zástupce ředitelky školy:
Radomír Bartoněk, tel.: 776 744 292
radomir.bartonek@skolahustopece.cz

Vedoucí odloučeného pracoviště Morkůvky:
Mgr. Eliška Nováková, tel.: 731 786 708

účetní, hospodářka:
Ladislava Klobásová

Výchovný poradce a metodik prevence:
Mgr. Yvona Bartoňková
yvona.bartonkova@skolahustopece.cz
konzultační hodiny: 
st 11.45 – 13.15, 
čt 10.50 – 11.30, 
jindy - po předchozí domluvě

Telefonní čísla

ředitelna školy: 519 412 659
kancelář účetní: 519 413 979
odloučené pracoviště Morkůvky: 519 423 221
školní družina: 731 879 263
Třída
Třídní učitel
Kontakt
Asistent pedagoga
Kontakt
I.třída
Mgr. Alena Holešínská
alena.holesinska@skolahustopece.cz
Ludmila Střížová
ludmila.strizova@skolahustopece.cz
Alena Nesvadbová
alena.nesvadbova@skolahustopece.cz
II.třída
Mgr. Eliška Nováková
eliska.novakova@skolahustopece.cz
Kateřina Hrdá
katerina.hrda@skolahustopece.cz
Pavla Kobylková
III.třída
Bc. Zdeňka Daněčková
zdenka.daneckova@skolahustopece.cz
Alžběta Hošková
alzbeta.hoskova@skolahustopece.cz
IV.třída
Mgr. Helena Průdková
helena.prudkova@skolahustopece.cz
Dagmar Frantová
dagmar.frantova@skolahustopece.cz
Bc. Jana Kurdiovská
jana.kurdiovska@skolahustopece.cz
V.třída
Mgr. Lenka Matějková
lenka.matejkova@skolahustopece.cz
Lenka Broskvová
lenka.broskvova@skolahustopece.cz
Jitka Bartošová
jitka.bartosova@skolahustopece.cz
VI.třída
Mgr. Radka Donné
radka.donne@skolahustopece.cz
Eva Fröhlichová
eva.frohlichova@skolahustopece.cz
Magdalena Trillová
magdalena.trillova@skolahustopece.cz
VII.třída
Bc. Monika Rais
monika.rais@skolahustopece.cz
Lenka Fojtíková
lenka.fojtikova@skolahustopece.cz
VIII.třída
Mgr. Marija Babyč
mariya.babych@skolahustopece.cz
Lenka Soukopová
lenka.soukopova@skolahustopece.cz
Bc. Milan Šafařík
milan.safarik@skolahustopece.cz
IX.třída
Ingrid Janovcová
ingrid.janovcova@skolahustopece.cz
Petra Grofová
petra.grofova@skolahustopece.cz
X.třída
Mgr. Yvona Bartoňková
yvona.bartonkova@skolahustopece.cz
Kamila Prátová
kamila.pratova@skolahustopece.cz
XI.třída
Mgr. Aleš Pavlů
ales.pavlu@skolahustopece.cz
Miroslava Peroutková
miroslava.peroutkova@skolahustopece.cz
Školní družina
I. oddělení
Bc. Monika Rais
monika.rais@skolahustopece.cz
Školní družina
II. oddělení
Lenka Fojtíková
lenka.fojtikova@skolahustopece.cz

Seznam všech kontaktů

JménoPozicePracovištěEmail
Pedagogičtí pracovníci :
Mariya BABYČ, Mgr.učitelka, asistentka pedagogaHustopečemariya.babych@skolahustopece.cz
Radomír BARTONĚKzástupce ředitelky školyHustopečeradomir.bartonek@skolahustopece.cz
Yvona BARTOŇKOVÁ, Mgrtřídní učitelkaHustopečeyvona.bartonkova@skolahustopece.cz
Lenka BROSKVOVÁasistentka pedagogaHustopečelenka.broskvova@skolahustopece.cz
Zdeňka DANĚČKOVÁ, Bc.asistentka pedagogaMorkůvkyzdenka.daneckova@skolahustopece.cz
Radka DONNÉ, Mgr.třídní učitelkaHustopečeradka.donne@skolahustopece.cz
Lenka FOJTÍKOVÁasistentka pedagogaHustopečelenka.fojtikova@skolahustopece.cz
Dagmar FRANTOVÁasistentka pedagogaHustopečedagmar.frantova@skolahustopece.cz
Eva FRÖHLICHOVÁasistentka pedagogaHustopečeeva.frohlichova@skolahustopece.cz
Petra GROFOVÁasistentka pedagogaHustopečepetra.grofova@skolahustopece.cz
Alena HOLEŠÍNSKÁ, Mgr.třídní učitelkaMorkůvkyalena.holesinska@skolahustopece.cz
Alžběta HOŠKOVÁasistentka pedagogaMorkůvkyalzbeta.hoskova@skolahustopece.cz
Kateřina HRDÁasistentka pedagogaMorkůvkykaterina.hrda@skolahustopece.cz
Ingrid JANOVCOVÁasistentka pedagogaHustopečeingrid.janovcova@skolahustopece.cz
Lenka MATĚJKOVÁ, Mgr.třídní učitelkaHustopečelenka.matejkova@skolahustopece.cz
Ladislav MLČOCH, Mgr.třídní učitelHustopečeladislav.mlcoch@skolahustopece.cz
Eliška NOVÁKOVÁ, Mgr.třídní učitelkaMorkůvkyeliska.novakova@skolahustopece.cz
Aleš PAVLŮ, Mgr.třídní učitel, BOZPHustopečeales.pavlu@skolahustopece.cz
Kamila PRÁTOVÁasistentka pedagogaHustopečekamila.pratova@skolahustopece.cz
Helena PRŮDKOVÁ, Mgr.třídní učitelkaHustopečehelena.prudkova@skolahustopece.cz
Monika RAIS, Bc.třídní učitelka, vychovatelkaHustopečemonika.kadrnkova@skolahustopece.cz
Ludmila STŘÍŽOVÁasistentka pedagogaMorkůvkyludmila.strizova@skolahustopece.cz
Jiří SVOBODA, Mgr.třídní učitel, vedoucí odloučeného pracoviště MorkůvkyMorkůvkyjiri.svoboda@skolahustopece.cz
Magdaléna TRILLOVÁasistentka pedagogaHustopečemagdalena.trillova@skolahustopece.cz
Blanka VETÝŠKOVÁ, Mgr.ředitelka školyHustopečeblanka.vetyskova@skolahustopece.cz
Provozní zaměstnanci :
Miluše KAVKOVÁuklízečkaMorkůvky
Ladislava KLOBÁSOVÁúčetníHustopečeinfo@skolahustopece.cz
Markéta NOVOTNÁuklízečkaHustopeče
Petr NOVOTNÝúdržbář, topičHustopeče, Morkůvky
Pavel WECHřidičHustopeče
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu