Stalo se

Přechod Pálavy

30.4.2021
V pátek 30.4.2021 se žáci naší školy společně vypravili na Pálavu. Počasí nám přálo, byl nádherný jarní den. Za přísného dodržování anticovidových opatření jsme se autobusem přemístili z Hustopečí do Horních Věstonic a odtud se vydali do kopce směrem k Martince. Po krátké zastávce a načerpání potřebných sil jsme pokračovali v túře. Po vrstevnici jsme se dostali na Dívčí hrady a odtud sešli do Dolních Věstonic. Zpět do Hustopečí jsme se přepravili opět autobusovou linkou. Pro žáky byl výlet do přírody v této “uzavírkové době” obrovským zpestřením a chybějícím zážitkem. Krása Pálavských vrchů opět nezklamala. Mgr. Ladislav Mlčoch

Pálení čarodějnic

30.4.2021
V rámci zachování tradic pálení čarodějnic v poslední dubnový den jsme zapálili na ohništi na sousední Pavučině čarodějnický táborák. S přípravou táboráku nám pomohli kolegové z Centra volného času, kterým tímto moc děkujeme. Kolem ohně se mihly malé čarodějky, zaříkávali jsme zaříkadlem oheň a hlavně jsme si s dětmi opekli špekáčky a užili si príma dopoledne u kouzelného táboráku. Čarovaly a opékaly žáci ze IV., V. a VI. třídy.

IV. třída - prvouka v přírodě

23.4.2021
Předposlední dubnový týden jsme vyrazili za krásného jarního počasí učit se s dětmi do přírody, na naše oblíbené místo – do lesní bažantnice u Velkých Němčic. Pozorovali jsme jarní probouzející se přírodu v lese, v krmelci jsme nechali jablka a mrkev zvířátkům na přilepšenou, pojmenovali jsme si stromy a právě rostoucí kytičky, zopakovali si , co všechno o lese už známe a také jsme plnili na lesním odpočívadle úkoly s obrázky z Prvouky. Vše dopadlo na jedničku a brzy si učení na čerstvém vzduchu v přírodě rádi zopakujeme! Bc. Monika Kadrnková, tř. učitelka IV. třídy

Den Země

22.4.2021
22. dubna proběhl na škole projektový den ke Dni Země. Žáci si připomněli zásady ochrany přírody a nutnost třídění odpadu. V druhé části projektu se skupinky žáků vydaly do terénu. Mladší si udělali vycházku k rybníkům, starší se vydali na Křížový kopec, kde rozebírali ochranu životního prostředí, pozorovali rostliny i živočichy. Při zpáteční cestě se zastavili u městské čističky odpadních vod, kde si vysvětlovali koloběh vody i průběh čištění vody. Všichni se společně shodli, že svou planetu musíme chránit a pečovat o ni.

Duben - měsíc porozumění autismu

20.4.2021
V době distanční výuky v pátek 2. dubna proběhl světový den autismu. Jelikož byla naše škola uzavřena pro prezenční výuku, oblékli jsme se do modré barvy, která je symbolická pro tento den, až v úterý 20. dubna, abychom tak vyjádřili podporu a sounáležitost s lidmi s poruchou autistického spektra. Modrá barva symbolizuje schopnost porozumění a komunikace, tedy oblasti, se kterými mají osoby s PAS (porucha autistického spektra) největší potíže. I na naší škole se vzdělávají žáci s PAS. Za odměnu pak všichni v modrém dostali i modré lízátko.

Školní družina

19.4.2021
Po pauze od 1. března, kdy byly zavřené všechny školy, jsme se vrátili nejen do svých tříd, ale také do školní družiny. Školní družina funguje dle nařízení MŠMT, to znamená ,že se musí zachovávat homogenní skupiny dětí a dodržovat všechna hygienická opatření, včetně nošení roušek či respirátorů po celou dobu pobytu ve škole, i v družině. I přes tato opatření je prioritou to, že se děti i ve školní družině mohou po vyučování setkat, hrát si spolu, povídat, strávit čas společně v kolektivu. Pokud počasí dovolí, chystáme se trávit v družině co nejvíce času venku na školním hřišti při hraní různých míčových her. Monika Kadrnková Vychovatelka ŠD
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu