Stalo se

Skanzen Strážnice: Abeceda řemesel – hlína a sklo v životě našich předků

28.5.2024

Na konci května jsme se vypravili opět s dětmi z několika tříd do Skanzenu ve Strážnici, kde nás čekala krásná akce pro školy – Abeceda řemesel, tentokrát s tématem Hlína a sklo v životě našich předků. Dopoledne ve Skanzenu jsme si opravdu maximálně užili v dílničkách a při názorných ukázkách v chaloupkách, k čemu všemu sloužila hlína a sklo v dřívějších dobách, v časech našich pra pra pra…

Děti si mohly vyzkoušet malování s barvami z různých druhů hlíny, viděli jsme výrobu hliněných cihel, už víme, jak se dělala hliněná podlaha v chalupách, jak se vařilo a peklo v nádobí z pálené hlíny, ochutnali jsme Honzovy buchtičky pečené v hliněném pekáči, podívali jsme se, jak se dříve malovalo na sklo, navlékaly skleněné korálky, jakou drůbež a domácí zvířectvo chovali naši předkové a jak se foukalo a stále fouká sklo v malé rodinné sklárně ve Strání ( kam jsme pozvaní na exkurzi a už teď se nemůžeme dočkat). Ve Skanzenu jsme strávili opravdu velmi hezké dopoledne plné zážitků a nových informací, programem nás provázeli velmi milí krajané ze Strážnicka a okolí a už teď se těšíme na podzimní akci Podzim na dědině, která se uskuteční v září v novém školním roce. Prohlédli jsme si také – zatím zvenku – starý komplex mlýna, který je ve Skanzenu nově instalován a jen jen do něj zasadit pohádkové postavičky. Skanzen je prostě naše srdcovka, vždy se rádi vracíme a vždy si odvážíme plnou “ nůši“ zážitků a dojmů.

Monika Rais a Lenka Fojtíková

Co takhle PRAHA?

24.5.2024

Po krátké úvaze se naše škola rozhodla, že se letos po delší době opět pojede na výlet do Prahy.

Rozhodující byl zájem a počet dětí (rodičů), kteří by do Prahy chtěli jet. Zájem nás příjemně překvapil. Takže se nakonec v pátek 24. května do Prahy jelo. A byl nás plný autobus.

Žáci se rozdělili do tří skupin dle schopností a věku. Nejstarší skupina (třída p. uč. Bartoňkové a p. uč. Pavlů) šla nejdelší trasu Hradčany – Karlův most – Staroměstské náměstí – Václavské náměstí. Skupina p. uč. Babyč se svezla na lodi po Vltavě a navštívili muzeum Karla Zemana. Naši nejmladší od p. uč. Průdkové a Janovcové šli přes Hradčany na Petřín, kde navštívili zrcadlové bludiště a svezli se lanovkou.

Společně jsme se setkali před Hlavním nádražím, odkud jsme jeli zpátky domů. Počasí nám naštěstí vyšlo. Cesta byla překvapivě bez problémů a všichni jsme se vrátili v pořádku domů.

Pro děti to byl velký zážitek a budou si ho dlouho pamatovat. Někteří před tímto výletem v Praze nikdy nebyli. Byl to pro ně poučný výlet, kde viděli mnoho z naší historie a současnosti, o které se učí ve škole.

Chci poděkovat všem, kteří se po celou dobu starali o své žáky. Bylo to pro všechny náročné a za to jim moc děkuji.

Na závěr bych chtěla ještě poděkovat p. Ing. Svatoplukovi Fröhlichovi, který tento zájezd částečně sponzoroval, další část zájezdu byla uhrazena z fondu SRPDŠ.

Eva Fröhlichová

Atletický trojboj – Znojmo

23.5.2024

Ve čtvrtek 23.5.2024 se ve Znojmě uskutečnila oblastní soutěž žáků speciálních škol v atletickém trojboji.
Soutěžilo se ve třech kategoriích (nejmladší, mladší a starší žáci a žákyně) a disciplínách (sprint na 50 m,
hod kriketovým míčkem a skok daleký).
Naše škola obsadila pouze kategorii mladších žáků a žákyň, ale v zde v konkurenci 4 škol ze dvou okresů
Jihomoravského kraje naprosto dominovala.
Mezi dívkamy bylo na stupních vítězů následující pořadí :
1. Aneta Machaňová 2. Tereza Kadlčíková 3. Violeta Koleva
Chlapci :
1. Daniel Mach 3. David Studýnka 4. Petr Blaha
Všichni naši žáci dostali krásné medaile za dílčí úspěchy v jednotlivých disciplínách i odměny a ceny za
celkové pořadí v atltickém trojboji. Určitě také získali patřičnou motivaci pro další atletické zápolení
kterým bude koncem května atletický čtyřboj v Břeclavi.

Radomír Bartoněk

Školní kolo SHM

20.5.2024

V pondělí 20.5.2024 se na stadionu TJ uskutečnilo školní kolo Sportovních her mládeže v lehkoatletickém čtyřboji. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně) a čtyřech disciplínách ( sprint, hod kriketovým míčkem, skok daleký, vytrvalostní běh).
– v kategorii mladší :
1. místo – Kamilla Tamozhska                                                   1. místo – Petr Blaha
2. místo – Tereza Trčková                                                           2. místo – Evgen Chikhman
3. místo – Vanesa Holásková                                                      3. místo – Leoš Rychlý

– v kategorii starší :
1. místo – Aneta Machaňová                                                      1. místo – Daniel Mach
2. místo – Violeta Koleva                                                            2. místo – David Studýnka
3. místo – Julie Škarpová                                                            3. místo – Miroslav Sedláček

Vyhodnocení a předání diplomů i odměn pro nejlepší závodníky proběhlo v úterý ve společenské místnosti. Pochvala ale určitě patří všem, kteří se závodu zúčastnili a snažili se.
Závěrem popřejeme dívkám a chlapcům v mladší i starší kategorii ať nás dobře reprezentují na okresním kole, které se uskuteční již ve středu 29.5.2024 v Břeclavi. Hodně zdaru !

Radomír Bartoněk

Sportovní hry s úsměvem

20.5.2024

V pondělí 20. 5. jsme si s dětmi užili príma sportovní dopoledne. Na školním hřišti jsme uspořádali již tradiční SPORTOVNÍ HRY S ÚSMĚVEM. Počasí nám vyšlo, i když sluníčko v závěru svítilo tak moc, že jsme se na vyhodnocení museli přesunout do stínu do budovy školy.
Děti si prověřovaly svou zdatnost, postřeh, hbitost i kondici v 7 úkolech, které byly nejen ve sportovním, ale nesly se i v zábavním duchu. Běhal se slalom kolem kuželů, běželo se po čáře kolem celého hřiště, skákalo se přes překážky, podlézal se provaz ve více úrovních, přecházelo se stezkou přes „vodu“, házelo se míčem na cíl, stavěla se zeď z cihliček, nohy se procvičily při dřepování a také jsme si při rozcvičce zazpívali a protáhli si celé tělo, třídili jsme barevné míčky podle barev při hře „Čáp ztratil čepičku“. Děti sportovaly dle svých možností a schopností, někteří samostatně, jiní s pomocí, šikovní byli úplně všichni. Krásně jsme se všichni protáhli, vyzkoušeli si svoji zdatnost ve všech směrech, pobavili jsme se, děti dostaly za odměnu medaile, diplomy a malé drobnosti. Bylo to prostě príma sportovní a zábavné dopoledne plné úsměvů.

Za realizační tým her Monika Rais

Etické dílny

16.5.2024

V rámci primární prevence rizikového chování se žáci IX., X. a XI. třídy zúčastnili preventivních programů na téma Buďme kamarádi a Jak správně využívat IT a média.
Do třídy mladších žáků si paní lektorka Eliška přizvala i kamarádku Julču, ze které byli nadšeni nejen žáci, ale i všichni dospělí. Julča byla totiž prostořeká plyšová opička, se kterou byla velká legrace. Julča však byla také velmi zvědavá a kladla dětem mnoho záludných otázek. A tak si při různých aktivitách žáci, paní Eliška a Julča povídali o kamarádech, zábavě, hračkách a dalších tématech.
Pro žáky 2. stupně měla paní lektorka připravený program zaměřený na rizika médií a na kritické myšlení. Žáci předváděli modelové situace, diskutovali, rozebírali své mediální vzory, rozlišovali virtuální realitu a skutečnost.
Oba programy byly zaměřeny na rozvoj mezilidských vztahů, rozvoj charakteru, komunikace, spolupráce a především na prevenci rizikového chování žáků.

Mgr. Yvona Bartoňková

skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu