Stalo se

Okresní kolo recitační soutěže - Břeclav

30.3.2023
Úspěšní recitátoři reprezentovali naši školu v okresním kole recitace v Břeclavi. I zde se nám dařilo. V kategorii základní školy speciální vyhrál Viki Veselý 2. místo, ve starších žácích základní školy zvítězil a sklidil aplaus Kevin David, mladší žáci základní školy posbírali všechna tři místa – ve stejném pořadí jako ve školním kole. První byl Leoš Rychlý, druhý Michal Maxián a třetí Julie Škarpová. Taková situace v historii soutěže ještě nenastala a my jsme na naše žáky velmi hrdí. Přejeme všem, aby se jim dařilo i v krajském kole, které se bude konat v květnu ve Znojmě. Mgr. Helena Průdková

Společná přehazovaná 2023

29.3.2023
Ve středu odpoledne vyrazili žáci s pedagogy společně proti nudě. Ve smíšených družstvech odehráli turnaj v přehazované. Šlo o velmi napínavá utkání plná adrenalinu. Žáci se předvedli v plné síle, zato dospěláci museli často střídat, protože uhrát celý zápas bylo nad jejich síly. Turnaj byl plný humoru, v zápalu boje se však objevila i nějaká zranění. K největšímu poranění přišla paní ředitelka, která hrála s takovou vervou a obětavostí, že jsme byli všichni šťastní, že přežila. První místo v souboji vyhrálo družstvo kapitána Davida Studýnky, které získalo velkou pizzu dle vlastního výběru. Mgr. Yvona Bartoňková

Recitační soutěž 2023

24.3.2023
Konec prvního jarního týdne, 24.března, poměřili žáci naší školy své dramatické schopnosti v recitaci. Před početné publikum předstoupili se svojí básní téměř všichni žáci základní školy a zkušení recitátoři základní školy speciální. Soutěžilo se ve třech kategoriích, tradičně o dorty Marlenka a další sladké odměny. Přednášející přišlo podpořit mnoho rodinných příslušníků. Každý rok si vylosovaný host odnáší dárek od dětí. Papírotisk věnovala v letošním roce Ella Kovářová. V kategorii žáků základní školy speciální zvítězili: 1. místo – Viktor Veselý, 2. místo – Lukáš Horský, 3. místo – Libuše Slováková. V kategorii 1. – 5. ročníku základní školy zvítězili: 1. místo – Leoš Rychlý, 2. ročník, 2. místo – Michal Maxián, 3. ročník, 3. místo – Julie Škarpová, 4. ročník. V kategorii 6.-9.ročníku základní školy zvítězili: 1. místo – Kevin David, 6. ročník, 2. místo – Matyáš Trávník, 9. ročník, 3. místo – Oto Luska, 6. ročník. Skupinovou recitaci tříd vyhráli žáci p.uč. Průdkové s dramatizací básně F. Hrubína Paleček. Nejvíce sympatií si u publika získal opět Kevin David, který přednášel s osobitým vtipem. Úspěšní recitátoři budou naši školu reprezentovat na okresní nesoutěžní přehlídce v recitaci pro žáky v Břeclavi. Překonat trému, recitovat do mikrofonu před zaplněnou společenskou místností dětmi i rodiči chtělo velké odhodlání. Všichni zvítězili sami nad sebou a jsme na ně pyšní. Mgr. Helena Průdková

V. třída - co se dělo v naší třídě koncem podzimu a v zimě

1.3.2023
Naše třída je veselá a živá a tak se i u nás stále něco děje. Naším cílem je děti co nejvíce socializovat do situací běžného života a naučit děti co největší možné míře samostatnosti dle jejich možností. Tomu všemu přizpůsobujeme výuku ve škole i program mimo školu. Ve škole se učíme novým věcem, opakujeme si to, co už umíme a známe (k výuce rádi využíváme i prostory školní družiny, kde máme spoustu názorných pomůcek), pracujeme v naší cvičné kuchyni, kde si nacvičujeme drobné domácí práce a vaříme společně jednoduchá oblíbená jídla, vyrážíme na nejrůznější tematické výlety – cestování dopravními prostředky, poznáváme bydliště našich dětí, prvouka v přírodě, tradice a zvyky ve Skanzenu ve Strážnici, nakupování a chování v obchodě, sportování, výšlapy, hry na hřišti, slavíme společně narozeniny dětí a mnohé další aktivity…. Přivítali jsme ve škole Mikuláše, čertíky i anděla a potom také naši třídu zasáhla vysoká nemocnost, a tak jsme některé plánované aktivity museli odložit na jarní měsíce. Místo vánoční besídky, kdy byly bohužel všechny děti nemocné, jsme si s dětmi užili novoroční posezení, kde se konečně většina z naší třídy konečně sešla. V pololetí jsme úspěšně přezkoušeli našeho benjamínka prvňáčka Kubíka a na konci ledna jsme si předali pololetní vysvědčení a uzavřeli jsme tak s úspěchem první pololetí tohoto školního roku a těšíme se, co dalšího nám přinese další pololetí a také hezké slunečné měsíce… Třídní učitelka V. třídy Monika Rais , as.ped. Lenka Fojtíková

Střípky z dění ve školní družině v období listopad až únor

1.3.2023
Ve školní družině je stále velmi živo, veselo, občas i velmi hlučno. Konec podzimu a zimní měsíce nám přinesly mimo jiné i pořádnou nálož bacilů, což se projevilo velkou nemocností dětí. I přesto jsme se s dětmi věnovali nejrůznějším činnostem – hodně se v družině maluje, lepí, vystřihuje, modeluje, omalovává, tvoří, v kuchyňce se vaří velké dobroty. Opravdové pečení jsme si s dětmi vyzkoušeli před Vánocemi při přípravě medových perníčků a vánočního cukroví. Pekaři a pekařky vše zvládli na jedničku! Oslavili jsme Vánoce, přivítali nový rok, a také oslavili několikery narozeniny dětí. Děti si hodně hrají s legem, staví moc hezké výtvory, opravují s nářadím, co je potřeba, z cihliček vznikají domečky, ploty, komíny… Děti hrají stolní hry, procvičují si jemnou motoriku při třídění nejrůznějších materiálů, děvčata si vytvořila loutky z papíru a zahrála hezké divadélko… V družině je stále co dělat a my se všichni moc těšíme na jarní měsíce, kdy doufáme, že zamáváme všem bacilům a budeme se těšit ven na hřiště, na Velikonoce a na vše, co nám další měsíce v družině přinesou…(foto z družiny ve fotogalerii „Střípky z družiny listopad –únor“) Za kolektiv školní družiny vychovatelka Monika Rais

Návštěva knihovny

28.2.2023
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme v úterý 28. února navštívili Městskou knihovnu v Hustopečích. Paní knihovnice si pro žáky 2. stupně připravily několik pověstí, které nám přečetly z knihy České dějiny očima Psa od Martiny Drijverové. Některé pověsti znali žáci již z hodin dějepisu či čtení a proto se zdárně zapojovali do diskuze. Mezi čtením jednotlivých pověstí byly pro žáky připraveny zábavné úkoly, které žáci ve dvojicích zvládli úspěšně splnit. Mgr. Yvona Bartoňková
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu