Stalo se

Distanční výuka ZŠ speciální IV.třída

29.3.2020

I v naší třídě, která patří do ZŠ speciální a máme zde 8 dětí z 1., 2., 3. a 4.ročníku, probíhá s úspěchem distanční výuka. Vzhledem ke složení dětí nevyučujeme přímo on- line, ale natáčíme pro každý den tematická videa, kde si povídáme o tom, co se děje na jaře v přírodě, na zahradě, v lese, opakujeme si hravou formou pojmy z matematiky, učíme se krátké říkanky, trénujeme prstíky při kreslení, vyrábění, stavění, dokonce jsme si uvařili i něco dobrého, čteme pohádky...Také jsme si představili vzájemně v krátkých videoúkolech naše zvířecí domácí mazlíčky, což bylo velmi hezké. Aktuálním tématem jsou velikonoční svátky. Díky skvělým maminkám se nám distanční výuka daří bez větších problémů, tímto bych chtěla rodičům velmi poděkovat za trpělivost a spolupráci. Děti s maminkami plní několikrát týdně jednoduché úkoly, které pak posílají na třídní chat ( využíváme pro komunikaci platformu Whats App) a za splněné úkoly dostávají děti smajlíky. I tak se všichni těšíme do školy na společné setkání. To je to, co našim dětem schází nejvíce - kamarádi ze třídy, takže doufáme, že se ve škole potkáme již brzy.
Za kolektiv 4.třídy
Monika Kadrnková
třídní učitelka

Bezpečně na internetu

10.2.2021

Přestože základní školy jsou dlouhodobě uzavřeny, na naší škole výuka probíhá. Většina plánovaných
akcí musela být bohužel zrušena, proto jsme vděční za jakoukoliv aktivitu, která přinese zpestření výuky.
Štěstí se na nás usmálo ve středu 10. 2., kdy nás navštívili lektoři Petra a Michal z organizace Podané
ruce. V době kdy je omezena většina mimoškolních aktivit a dětem zůstává jako jediný kamarád počítač,
tablet nebo mobil jsme byli za tuto návštěvu obzvlášť rádi. Téma Bezpečný pohyb na internetu je v
současnosti velmi aktuální. Petra a Michal se s žáky připojili k pomyslné síti a po vzájemném představení
si sdělili své nejoblíbenější internetové aktivity. Petra všem zjednodušeně vysvětlila jak vlastně internet
funguje. Formou hádanek představil Michal sociální sítě, které však většina žáků již dobře znala. Z
následných aktivit vyplynulo, že všichni žáci používají pravidelně sociální sítě, sledují různá videa a mají
svého oblíbeného youtubera. V modelových situacích představili lektoři žákům nástrahy sociálních sítí,
vysvětlili základní pravidla, bezpečné chování a využívání těchto sítí a internetu. Žáci se s nadšením
zapojovali do všech aktivit, vyprávěli své zážitky a řešili konkrétní modelové situace. Děkujeme za
příjemný a doufejme, že i přínosný den.
Mgr. Yvona Bartoňková

Předávání pololetního vysvědčení - IV.třída

28.1.2021

První pololetí letošního školního roku uběhlo jako voda a dnes 28.ledna 2021 nastal ten slavnostní den, kdy jsme si ve třídě předali vysvědčení, ale i odměny za sběr šípků a pěknou práci ve vyučování.
Všem dětem - a nejen z naší třídy- přejeme do dalšího pololetí mnoho školních úspěchů a pohody!
Tř. učitelka V. třídy
Monika Kadrnková

Činnosti v PV - IV.třída

27.1.2021

I v naší třídě máme šikovné děti, které moc rády s v rámci pracovního vyučování s pomocí pracují v naší cvičné školní kuchyni, kde vaříme a pečeme spoustu dobrot, povídáme si o potravinách, ovoci, zelenině, učíme se poznávat a používat kuchyňské nástroje. Děti pěkně s pomocí dokážou strouhat i krájet ( příborovým nožem) zeleninu, ovoce i jiné suroviny, učíme se umývat a utírat nádobí, uklidit celý prostor kuchyně po práci. Jsou to šikovní kuchaři a šikovné malé kuchařky.

Výšlap zimní přírodou a krmení lesních zvířat - IV.třída

20.1.2021

Ve středu 20. ledna jsme se s dětmi z naší třídy vypravili na výšlap do lesní bažantnice u Velkých Němčic. Přálo nám počasí, sluníčko se na nás usmívalo, v lese byl krásný klid, tak jsme si lesní vycházku moc hezky užili. Vezli jsme sebou dobroty pro lesní zvířata na přilepšenou, s dětmi jsme na podzim naloupali kukuřici, kterou jsme dnes do lesa přivezli. Děti si z domu donesly mrkev a jablíčka, takže jsme pro zvířátka vezli i spoustu vitamínů. V lese jsme pozorovali zimní přírodu, prohlédli jsme si krmelec se zásypem pro ptáky a malá zvířata, nasypali jsme do krmítek zdravé dobroty, pozorovali jsme ve sněhu stopy zvířat a bažantů, lesní cestou jsme přišli až k řece Svratce, kde bylo mimořádně málo vody. Zopakovali jsme si cestou všechno, co víme a známe o lese. Výlet se moc vydařil a už teď se těšíme na další výšlap lesní přírodou.

Učíme se šít

11.1.2021

Snad každý z nás, kteří jsme chodili do základních škol v minulém století, dostal v hodinách „pracáku“ do
ruky jehlu a nit a pokoušel se něco ušít nebo přišít.
V dnešní době je na školách časová dotace pro výuku pracovních činností zúžena asi na jednu hodinu
týdně nebo zcela chybí. A možná i proto si málokteré dítě školou povinné dokáže představit, že by ve
škole šilo stejně jako jeho rodiče.
A přece se najdou školy, kde se těmto činnostem v rámci pracovního vyučování věnují. Jednou z nich je
Základní a praktická škola v Hustopečích, kam dochází žáci s různým stupněm mentálního postižení,
autismem či kombinovaným postižení.
O to těžší a důležitější je naučit tyto žáky všemu, co budou v životě potřebovat. K tomu kromě čtení,
psaní a počítání patří i praktické dovednosti. Škola v Hustopečích učí své žáky pracovat na zahradě, v
dílně, učí je připravovat pokrmy a pečovat o domácnost. A právě v posledně jmenované oblasti se žáci
učí, mimo jiné, i základům šití. A to jak ručnímu šití, tak šití na šicím stroji.
Škola už dlouhá léta disponuje několika elektrickými šicími stroji, které nechala odborně seřídit,
popřípadě opravit, aby mohli začít s nácvikem šití. Zpočátku se chlapci i děvčata ostýchali a nastalou
situaci většinou komentovali slovy „já se toho bojím nebo co mě ten stroj udělá?“.
Nejdříve se s šicím strojem seznamovali - jak správně šlapat na pedál, kde je patka, zpětný chod, jak
navléknout nit apod. Poté přešli k samotnému nácviku šití, zprvu na listu papíru a pak na kousku látky. Po
několika hodinách strávených u šicích strojů se jim podařilo ušít velké pytlíky, do nichž každoročně
sbírají různé léčivé byliny nebo šípků.
Žáci byli sami překvapeni, co dokáží a měli opravdovou radost ze svých výrobků.

Mgr.. Aleš Pavlů, třídní učitel a Eva Fröhlichová, asistentka pedagoga

skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu