Úřední deska

12. 5. 2021
Přijetí žáků k základnímu vzdělávání
Přijetí žáků k základnímu vzdělávání Ředitelka Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvkové organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění […]
22. 4. 2021
Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2021/2022
Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2021/2022 V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých uchazečů. Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní […]
10. 4. 2021
GDPR testování - informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění covid-19 naleznete v přiložených dokumentech. GDPR testování GDPR Záznam o činnostech zpracování-testování
11. 3. 2021
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022: Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s […]
27. 2. 2021
Uzavření školy
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků i v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá.   Na základě […]
5. 2. 2021
Přijímací řízení do praktické školy jednoleté
V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní […]
13. 10. 2020
Výuka na naší škole bez omezení
Na základě opatření MŠMT zůstává naše škola i nadále otevřena, výuka bude pokračovat obvyklým způsobem dle rozvrhu. Čj. MSMT-39443/2020-2 13. října 2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. […]
9. 10. 2020
Volné dny 26. a 27. října 2020
R O B E R T P L A G A min ist r školst ví, mlád ež e a tělových ovy Praha, říjen 2020 Č. j.: MSMT-39185/2020-1 Počet stran: 2 OPATŘENÍ Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném […]
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu