Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

11. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022:

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude na naší škole probíhat bez přítomnosti dětí předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme termín od 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Zápis proběhne pouze distančně (dálkově) předáním dokumentace (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) škole. 

Dokumentace nezbytná k přijetí dítěte:

  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. doporučení školského poradenského zařízení (SPC)
  3. kopie rodného listu dítěte

V případě odkladu podají zákonní zástupci ještě žádost o odklad povinné školní docházky a k žádosti doloží doporučení k odkladu SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formuláře Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad povinné školní docházky je možné si po domluvě vyzvednout i ve škole, případně jsou k dispozici ke stažení ve spodní části této stránky.

V případě potřeby nás kontaktujte na uvedená tel. čísla.

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka

Opatření k zápisům

zápisní-list-náš

GDPR_inf_povinnost_prijm_rizeni_20190327

žádost o odklad povinné školní docházky

žádost o přijetí(naše)

Zobrazit všechny příspěvky na úřední desce

Vrátit se na úřední desku
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu