Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2021/2022

22. 4. 2021

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté

pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých uchazečů.

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2021/2022 byli přijati žáci s registračními čísly:

03/21

04/21

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek v termínu odevzdán, uchazeč nebude žákem školy.

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 22.4.2021

 

Přehled přijatých uchazečů

Zobrazit všechny příspěvky na úřední desce

Vrátit se na úřední desku
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu