Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

12. 5. 2021

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvkové organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejňuje uchazeče přijaté k základnímu vzdělávání.

Do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 byli přijati žáci s registračním číslem: 

05/21

06/21

07/21

08/21

09/21

10/21

11/21

12/21

16/21

 

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

Zobrazit všechny příspěvky na úřední desce

Vrátit se na úřední desku
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu