img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Výroční zpráva

Výroční zpráva 2018-19

Výroční zpráva 2017-18

Výroční zpráva 2016-17

Výroční zpráva 2015-16


Školní rok 2013/14 proběhl v naší škole pracovně, ale zároveň byl i naplněn zábavou. V duchu hesla škola hrou jsme se snažili předávat dětem co nejvíce vědomostí, ale také na ně působit výchovně tak, aby si osvojovali zásady fungování ve společnosti a slušné chování.

V tomto školním roce jsme vyučovali podle vzdělávacích programů:

1. Základní škola praktická – plnění povinné 9leté školní docházky

– vzdělávací program „Škola pro život“ – školní vzdělávací program připravený podle RVP ZV- přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

2. Základní škola speciální – plnění povinné 10leté školní docházky

–  vzdělávací program  „Škola pro život“ – školní vzdělávací program připravený podle RVP pro ZŠ speciální

– vzdělávání podle programu 15 988/2003-24 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy

3. Základní škola – plnění povinné 9leté školní docházky

– školní vzdělávací program připravený podle RVP pro základní vzdělávání

4. Praktická škola jednoletá – střední škola – pokračování základní školy speciální

– vzdělávací program „Škola pro život“ – školní vzdělávací program pro střední vzdělávání, 78 – 62 -C/01, Praktická škola jednoletá