Stalo se

Pohádková výstava ve Valticích, aktivizačně – zábavný park Lumpárna Břeclav

10.dubna jsme se vydali s dětmi za velmi pošmourného deštivého aprílového počasí do Valtic, kde je možnost shlédnout stálou expozici výstavy známých českých pohádek. Pohádková výstava nám pošmourný den krásně rozsvítila. Povídali jsme si o pohádkách, měli jsme možnost si zblízka prohlédnout postavičky pohádek v životní velikosti  – O perníkové chaloupce, O Šípkové Růžence, O Budulínkovi, O Červené Karkulce, Krkonošské pohádky, Tři oříšky pro Popelku…, obdivovali jsme pohádkové postavičky z Večerníčků, vodníky, víly, skřítky. Zvládli jsme stezku odvahy – prošli jsme úspěšně zatemnělým, trošku děsivým peklem – čert nikoho neodnesl, průchod jsme zvládli bez ztráty kytičky. Největší stezka odvahy nás čekala na strašidelné půdě, kde to tedy chtělo od dětí notnou dávku odhodlání! Vše jsme zvládli a z výstavy jsme si odnesli spoustu krásných zážitků, a paní majitelka obdarovala děti na rozloučenou drobnými dárečky, což bylo velmi milé. Z deštivého dne byl rázem príma den plný pohádkových zážitků!

O pár dnů později jsme s dětmi vyrazili do Břeclavi, vyzkoušet zdatnost dětí do aktivizačně – zábavního parku Lumpárna. V Lumpárně se nám velmi líbí, je to kousek barevného světa, kde si děti mohou vyzkoušet svou obratnost při nejrůznějších činnostech – prolézačky, trampolíny, skákačky, hody na cíl… Vyzkoušeli jsme vše, co se dalo, děti byly hodně šikovné, ničeho se nelekly a všechno si opravdu vyzkoušely a také si vzájemně pomáhaly při zdolávání překážek. Byl to prostě príma dlouhý tělocvik!

Za kolektiv VII.třídy tř.uč. Monika Rais a Lenka Fojtíková, as.ped.

(foto z obou akcí ve fotogalerii)

Vítáme jaro - I. třída

Přivolání jara jsme v první třídě zahájili malbou rozkvetlých větví a stromů a obtiskováním králíčků pomocí šablon. Pustili jsme se také do dvou dlouhodobějších akcí, které děti moc bavily. První týden jsme vyráběli a zdobili květináčky, další týden sadili semínka do hlíny a poslední týden už tvořili veselé zápichy. Dílo se podařilo, osení vzešlo a domů si pak děti odnášely krásné barevné velikonoční dekorace. Dalším jarním projektem byla společná louka, kterou jsme ozdobili květinami z krepového papíru a lučními zvířátky vyrobenými z kartonů od vajec. Kromě tvoření jsme také cvičili, skládali, četli, hráli, plavali a učili se novým úkolům. Činnosti jsme prokládali vycházkami a chytáním prvních jarních paprsků.

Mgr. Alena Holešinská

Výlet na Ovčí terasy - II. třída

11.4.2024

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se vydali na výlet do nedalekého okolí. Naše cesta začala na zastávce autobusu, kde jsme se přesunuli do Horních Bojanovic. Odtud jsme se vydali pěšky na Ovčí Terasy. Po modré značce jsme pokračovali lesními cestami až zpět do Morkůvek. Za slunečného počasí jsme ušli pěkných 7 kilometrů. 

Canisterapie s Alexem

11.4.2024

Už počtvrté za námi přijel pan Ištvánek z  Canisterapeutické skupiny CANTES Brno se svým svěřencem Alexem. Je to pes rasy corgi, která byla oblíbená u britské královské rodiny a samotné královny Alžběty.

Pejsek si na nás postupně zvyká, je stále klidnější a přítulnější. Děti za Alexem chodí v menších skupinkách, nejdříve si ho hladí, mazlí se s ním, pak ho i češou. Při další činnosti, krmení, si děti kromě komunikace procvičí i jemnou motoriku, při překračování pak i tu hrubou.

Děti se s Alexem celkově uvolní, canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku. 

Děti se už teď na další návštěvu Alexe moc těší.

Mgr. Blanka Vetýšková

Tradiční velikonoční akce ve skanzenu Fašanky, fašanky – velká noc

25.3.2024

 Na začátku velikonočního týdne, na Modré pondělí, jsme se vydali se skupinkou dětí ze školní družiny do strážnického skanzenu, abychom v inspirujícím prostředí zažili tradiční velikonoční zvyky našich předků, vyzkoušeli si v dílničkách různé velikonoční aktivity, podívali se, jak se naši předkové chystali na tyto krásné jarní svátky. Podívali jsme se, jak se vyřezává píšťalička z vrbového proutí, pletou se pomlázky, jak se smaží, jak voní i jak chutnají koblížky a pečou Jidášky podle tradičních receptů, prozkoumali jsme dřevěného koně s oracím pluhem, poslechli jsme si vyprávění o historii Velikonoc, o velikonočních pokrmech našich prapra… babiček, prohlédli jsme si krásně velikonočně vyzdobené světnice v chaloupkách, zazpívali jsme si a zatančili s masopustními maškarami, doprovodili nás s písničkou chlapci s hrkačkami, viděli jsme, jak malérečky krásně zdobí nejrůznějšími technikami kraslice. Odvezli jsme si ze skanzenu opět spoustu krásných zážitků, které nám zcela jistě obohatily  letošní – a ne jenom letošní – velikonoční svátky, dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí z dob našich praprapra…babiček a dědečků. Na chvíli jsme měli možnost vrátit se v čase do těchto krásných, i když pro naše předky ne úplně lehkých, ale zcela jistě šťastných  časů... Budeme se do Strážnice těšit na další hezkou inspirující  akci ve skanzenu.

Monika Rais a Milan Šafařík

Recitační soutěž v Břeclavi

26.3.2024

V úterý 26. března se v Břeclavi konalo už tradiční okresní kolo recitační soutěže, kam postoupili nejlepší recitátoři z kola školního. Těžké konkurence škol z Mikulova a Břeclavi se naši žáci nezalekli a bez velkých známek trémy hrdě a procítěně zarecitovali své básně. Kvalitu jejich přednesu ocenila po zásluze i porota složená z paní ředitelek a paní zástupkyně zúčastněných škol, jejichž rozhodování bylo velmi těžké.
Ve všech třech kategoriích jsme ale získali první místa a žáci tak byli po zásluze odměněni diplomy a věcnými cenami. Ani ostatní soutěžící nepřišli zkrátka a odnesli si pamětní medaile.

Naši školu reprezentovali :
Kategorie ZŠ speciální:
Viktor Veselý – 1. místo, Adéla Řehánková, Lukáš Horský
Kategorie ZŠ 1. st.:
Michal Maxián – 1. místo, Leoš Rychlý – 3. místo, Valerie Peterková
Kategorie ZŠ 2. st.:
Sofie Ella Kameníková– 1. místo, Karina Jati, Karel Potůček

Bc. Milan Šafařík

skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu