Aktuálně

informacE PRO RODIČE
Organizace školního roku 2023 - 2024
volná pracovní místa
třídy
Informace pro rodiče žáků:

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Podle § 123, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
stanovuji výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2023– 2024 na částku 150,- Kč měsíčně. Pokyny k platbě naleznete na úřední desce.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním v platném znění.
V Hustopečích, 31.8.2023
Mgr. Blanka Vetýšková
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY (ŽÁKY) A RODIČE
Od 4.9.2023 bude v provozu na naší škole výdejna stravy, kde se mohou stravovat všichni
žáci naší školy. Strava bude dovážena ze ŠJ Komenského Hustopeče.
Ke stravování je nutné vyplnění přihlášky ke stravování a souhlas GDPR. Oba dokumenty
naleznete na stránce www.zshuskom.cz/jidelna nebo u třídního učitele Vašeho dítěte. Bod
č.2 u přihlášky se nás netýká – nevyplňujte. Vyplněné je odevzdejte v ředitelně školy. Poté
obdržíte přihlašovací údaje k webovému objednávání.
Objednávání stravy:
Objednávky stravy provádí sám strávník, případně zákonný zástupce přes web
www.zshuskom.cz/jidelna.
Objednávku, změnu nebo zrušení objednávky obědu lze provádět na webu nejpozději do
14,00 hod. předchozího PRACOVNÍHO dne (na pondělí nejpozději v pátek).
ÚHRADA STRAVNÉHO
Stravné je nutno uhradit předem na osobní školní účet strávníka, a to:
a) převodem z bankovního účtu vlastním příkazem
b) výjimečně v hotovosti v kanceláři ŠJ (v době provozu pro veřejnost)
ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE A CENY STRAVY:
7-10 let: 34,-- Kč za jeden oběd
11-14 let: 36,-- Kč za jeden oběd
15 a více let: 39,-- Kč za jeden oběd
Zařazení strávníka (žáka) do příslušné kategorie je dáno věkem, kterého dosáhne v daném
školním roce (tj. od 1.9. – do 31.8.).
Nárok na dotovanou stravu má žák pouze v době pobytu ve škole, případně první den
nemoci. Stravu pro žáky nelze odebírat do jídlonosičů /výjimka - pouze první den nemoci,
různá „krizová opatření“ apod./.
Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb.
Mgr. Blanka Vetýšková
ředitelka školy

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny: 5. února – 11. února 2024.

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024.

Konec škol. roku: pátek 28. června 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Aktuálně hledáme pracovníky na tyto pozice:

Učitel(ka) speciální pedagog

Požadavky:

  • vzdělání splňující podmínky zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění
  • kladný vztah k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup, loajalita

 

Školní psycholog

  • vzdělání: VŠ - magisterský studijní program obor psychologie
  • snížený úvazek (0,5)

 

Strukturovaný životopis zasílejte na info@skolahustopece.cz.

Přehled tříd 2023 - 2024

TřídaVzděl. programPracovištěRočníkyTřídní učitelAsistent pedagoga
I.třídaZŠ speciálníMorkůvky3. + 5. + 8. + 10.roč.Mgr. Alena HolešínskáLudmila Střížová
Alena Nesvadbová
II.třídaZŠ speciálníMorkůvky2. + 4.+ 5. + 8.+ 10.roč.Mgr. Eliška NovákováBc. Zdeňka Daněčková
Kateřina Hrdá
III.třídaPraktická škola jednoletáMorkůvky1.ročníkMgr. Jiří SvobodaAlžběta Hošková
IV.třídaZŠ speciálníHustopeče1. + 3. + 6. roč.Mgr. Helena PrůdkováDagmar Frantová
Jana Kurdiovská
V.třídaZŠ speciálníHustopeče2. + 3. + 5. roč.Mgr. Lenka MatějkováLenka Broskvová
Jitka Bartošová
VI.třídaZŠ speciálníHustopeče1. + 2. + 3. + 6. roč.Mgr. Radka DonnéEva Fröhlichová
Magdalena Trillová
VII.třídaZŠ speciálníHustopeče2. + 3. + 4. roč.Bc. Monika RaisLenka Fojtíková
VIII.třídaZákladní školaHustopeče6. + 7. + 8. + 9. + 10. roč.Mgr. Marija BabyčLenka Soukopová
Milan Šafařík
IX.třídaZákladní školaHustopeče3. + 4. roč.Ingrid JanovcováPetra Grofová
X.třídaZákladní školaHustopeče7. + 8. roč.Mgr. Yvona BartoňkováKamila Prátová
XI.třídaZákladní školaHustopeče5. + 7. roč.Mgr. Aleš PavlůMiroslava Peroutková
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu