Školní Velikonoce

21.3.2024

Přípravy na akci Školní Velikonoce započaly již v únoru. Oslovili jsme rodiče a blízké příbuzné našich žáků, zda by nám pomohli připravit pro děti velikonoční dílničky. Ozvalo se hned několik zájemců, se kterými jsme se sešli na organizační schůzce. Zájemci o dílničky z řad příbuzných žáků byli jmenováni vedoucími dílniček. Bylo vytvořeno sedm dílniček, ve kterých si následně děti připomněly velikonoční zvyky a tradice. Každý vedoucí měl k dispozici asistenty z pedagogických pracovníků.
Některé maminky a babičky připravily na akci skvělé občerstvení, některé dobroty si připravovali žáci sami. Vzhledem k tomu, že Školní Velikonoce byly pro některé žáky i s přespáním ve škole, bylo nutné připravit nocležníkům i bramborový guláš k večeři. Guláš připravili starší žáci pod vedením pana učitele.
Samotná akce začala ve čtvrtek 21. 3. v 15. 30 hodin. Do velikonočně vyzdobené školy se postupně dostavilo 89 návštěvníků, kteří se rozešli do připravených dílniček. Velikonoční tvoření si s dětmi užívali maminky, tatínkové, sourozenci, babičky i dědečci. Všichni se moc snažili a ze Školních Velikonoc si odnášeli krásné výrobky.
Kolem 18. hodiny odešli poslední návštěvníci a nocující žáci s pedagogy se přemístili na školní zahradu k ohništi, kde si společně opekli špekáčky a zazpívali táborákové písně. V pátek ráno si žáci připravili snídani, uklidili třídy a prostory kuchyně a poté se vydali na vycházku do rozkvetlých mandloňových sadů.
Akce Školní Velikonoce byla finančně podpořena z projektu „Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče IV“.

Mgr. Yvona Bartoňková

Zobrazit všechno co se stalo

Vrátit se na STALO SE
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu