Velikonoční víkend ve škole

31.3.2023

V pátek 31. března jsme v naší škole uskutečnili “velikonoční dílničky”, které byly součástí víkendového pobytu. Žáci za pomoci pedagogů pekli v páteční podvečer velikonoční jidáše a perníčky s jarními motivy; pletli pomlázky z vrbového proutí; vyráběli zajíčky z pilin; barvili vejce v cibulových slupkách. Ti zručnější asistovali při vytváření slepic ze sena a při vaření večeře, na kterou jsme společnými silami uvařili “buřtguláš”. Ve večerním bloku jsme si povídali o velikonočních tradicích a ti méně unavení se zúčastnili kolektivních míčových her a večerní vycházky po Hustopečích. Ti nejodvážnější jedinci zůstali právě na aprílovou noc spát ve škole. Žáci tak měli možnost upevnit klíčové kompetence, stmelili třídní i mezitřídní a vrstevnické vztahy. Zdokonalovali své sebeobslužné činnosti, ověřili si, zda dokáží strávit noc bez přítomnosti rodičů, prokázali také kulinářské dovednosti a především si pak prožili školu jinak - neformálně. Všem žákům, pedagogům i rodičům patří velký dík za přípravu zdařilé tematické akce. Mgr. Ladislav Mlčoch

Zobrazit všechno co se stalo

Vrátit se na STALO SE
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu